romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Partners

De provincies Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bereiden de Werelderfgoednominatie voor van de Romeinse Limes. Deze provincies en de RCE hebben hiervoor de Nederlandse LimesSamenwerking (NLS) opgericht.

Initiatiefnemers