romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Beleef de geschiedenis langs de 150km lange Romeinse Limes

Nieuws

Dwars door Nederland loopt een lange historische grens, de Romeinse Limes. Op initiatief van het Rijk en de provincies: Gelderland, Zuid-Holland en Utrecht is een kaart samengesteld waarop allerlei activiteiten langs deze grens staan beschreven.

Activiteitenkaart Romeinse Limes

Gelderse gedeputeerde Josan Meijers van Cultuur en Erfgoed vindt het een fantastisch verhaal: ‘De Romeinen hebben hier rondgewandeld. De meeste overblijfselen zitten veilig onder de grond, en daar laten we het ook zitten. Maar dat betekent niet dat we Romeinse tijd niet kunnen ervaren. Deze kaart maakt dat nog beter mogelijk: ze wijst je de weg waar je op 18 verschillende Limes plekken in de Romeinse tijd kan stappen. Dat is een bijzondere ervaring, ter plekke de geschiedenis herleven.’

De provincies werken samen aan de voorbereiding van de nominatie van de Romeinse Limes voor de UNESCO Erfgoedlijst en hopen hiermee de Romeinse geschiedenis toegankelijker te maken voor de inwoners van Nederland en de vele buitenlandse toeristen die ons land bezoeken.

Limespad en Limesroute
Op de kaart staan ook het Limespad en de Limesroute, de wandel- en fietsroutes, aangegeven die eind april voor het publiek opengesteld wordt. De wandel- en fietsroute worden zowel digitaal als in druk beschikbaar gesteld en zijn te downloaden en bestellen via www.anwb.nl, www.fietsplatform.nl en www.wandelnet.nl.

De Romeinse Limes
De Romeinse Limes is de vroegere grens van het Romeinse Rijk. Deze grens doorkruist ons land van Katwijk naar Nijmegen en volgt de loop van de oude Rijn. Het zuidelijke deel van Nederland hoorde tot het Romeinse Rijk. Het noordelijke deel lag in de Romeinse invloedssfeer. De Romeinse tijd heeft in dit gebied een archeologische schat in onze bodem nagelaten die onder andere bestaat uit Romeinse forten, schepen, nederzettingen en delen van de Romeinse weg langs de grens. Bekende vindplaatsen in Nederland zijn onder andere te vinden in Leiden, Utrecht en Nijmegen. Internationaal loopt de Limes door drie continenten. In Europa doorsnijdt de Romeinse Limes 11 landen.

Werelderfgoednominatie
De Romeinse Limes staat sinds 2011 op de voorlopige Lijst Werelderfgoed. Provincies, Rijk en gemeenten werken samen aan de voorbereiding van deze nominatie. In 2014 hebben partijen hier een intentieverklaring voor afgesloten.