Ga naar inhoud

Buitenborden

De Nederlandse Limes Samenwerking stimuleert een uniforme en eenduidige communicatie over de Neder-Germaanse Limes als UNESCO Werelderfgoed. Daarom is voor informatiepanelen in de buitenruimte een vaste vormgeving ontwikkeld en zijn korte basisteksten opgesteld. Met ingang van 1 januari 2024 is de NLS bereid de productie van buitenborden op Limeslocaties volledig te bekostigen. Voorrang hebben locaties die daadwerkelijk UNESCO-Werelderfgoed zijn, maar in overleg en bij toereikend budget komen ook locaties in aanmerking die geen Werelderfgoed zijn. Zowel eigenaren/beheerders als gemeenten kunnen een aanvraag indienen.

Aanvraag

Een aanvraag tot financiering van een buitenbord kan het hele jaar bij de NLS worden ingediend. Aanvragen kunnen gedaan worden door gemeenten, particuliere eigenaren en/of andere Limespartners. Aanvragen van niet-UNESCO-locaties worden in principe pas na 1 oktober van het lopende jaar besproken. Indien het budget voor het betreffende jaar niet meer toereikend is, laat de Nederlandse Limes Samenwerking dat zo snel mogelijk weten. Na een eerste contact met de NLS neemt de aanvrager zelf contact op met Buro Kloeg voor een prijsopgave en nadere afspraken.

Vergoed door de NLS worden:
- de opmaak en productie van de informatiepanelen door Buro Kloeg.
- de plaatsing van het bord.

Niet vergoed door de NLS worden:
- schrijven en vertalen van het vrije gedeelte van de teksten, benodigde afbeeldingen en kaartmateriaal.
- eventuele vergunningen en toestemmingen voor plaatsing.
- onderhoud van het bord.

Opmaak en teksten

De opmaak van het informatiepaneel bevat een vast, verplicht deel en een vrij in te vullen deel. Het tekstdeel over de specifieke locatie is in het vrije deel zelf in te vullen. De teksten uit het vrije deel moeten echter voordat de daadwerkelijke productie van het bord kan starten, voorgelegd worden aan de NLS. Daarbij kan de archeoloog van de NLS eventueel meekijken of meehelpen.
De opmaak en productie van de panelen wordt uitgevoerd door Buro Kloeg. Zij bewaken daarbij ook de huisstijl. Voor een laatste inhoudelijke check zorgt Buro Kloeg dat de eerste proef wordt opgestuurd naar de Nederlandse Limes Samenwerking. Buro Kloeg kan tevens zorg dragen voor plaatsing, maar dat mag ook door een andere partij geregeld worden.

Voorwaarden

Na contact en overleg met de NLS, waarbij alle aspecten doorgenomen worden, zal de NLS op basis van een offerte verstrekt door de aanvrager een opdracht aan de aanvrager verlenen tot plaatsing van het buitenbord. Daarin zullen de volgende voorwaarden worden opgenomen:

  • De teksten en afbeeldingen worden geaccordeerd door de Nederlandse Limes Samenwerking.
  • Vormgeving en uitvoering vinden plaats door Buro Kloeg in de huisstijl van de Nederlandse Limes Samenwerking.
  • Plaatsing kan door Buro Kloeg gebeuren, maar ook door een andere partij.
  • Eventuele benodigde vergunningen en toestemmingen voor plaatsing zijn verleend.
  • Het bord zal door de aanvrager minimaal 10 jaar in goede orde worden onderhouden.

Een aanvraag kan gericht worden aan de coƶrdinator Publieksbereik en Participatie, per email.

Aanleverspecificaties en huisstijl

Verplichte teksten