Ga naar inhoud

Kwaliteitsteam

Het Kwaliteitsteam Neder-Germaanse Limes heeft als missie dat het verhaal van de Limes zo goed mogelijk wordt verteld en beleefbaar wordt gemaakt. Met zijn adviezen stimuleert het Kwaliteitsteam de samenhang en kwaliteit van presentatie en ontwerp. Centraal staan de belevingswaarde van de Limes in ruimtelijke inrichting en het vertellen van aansprekende en actuele verhalen, zowel binnen als buiten.

Het verhaal over de Limes is een lang verhaal, met veel zijwegen en vertakkingen. Het Kwaliteitsteam bevordert een goede en wetenschappelijk juiste interpretatie van de Limes, in samenspraak met initiatiefnemers, musea, gemeentes en provincies. Daarbij is er ruimte voor het unieke verhaal van de plek. Het Kwaliteitsteam werkt op basis van het Interpretatiekader Romeinse Limes in Nederland. De Outstanding Universal Value (Unieke Universele Waarde) van het Werelderfgoed, zoals erkend door UNESCO, vormt het uitgangspunt.

Het Kwaliteitsteam heeft zijn visie gepresenteerd in De Neder-Germaanse Limes ervaren, raken en begrijpen. Visie op belevingswaarde 2024-2028 (januari 2024). Het Kwaliteitsteam gaat werken met een uitvoeringsagenda, die binnenkort bekend zal worden gemaakt.

Het Kwaliteitsteam bestaat uit:

  • Mirjam Blott (publieksbereik en interpretatie)
  • Catherine Visser (landschapsontwerp en interpretatie)
  • Marenne Zandstra (archeologie)

Het Kwaliteitsteam is onafhankelijk in zijn advisering en kan zelf ook onderwerpen agenderen, maar opereert altijd in opdracht van het sitebureau van de Nederlandse Limes Samenwerking.

Heeft u vragen voor het Kwaliteitsteam? Zijn er bijvoorbeeld plannen voor een nieuwe visualisatie op een Werelderfgoedsite of wilt u graag advies over de beste manier om het verhaal te vertellen en te presenteren?  Neem dan contact op met het Kwaliteitsteam via het sitebureau Nederlandse Limes Samenwerking.