Ga naar inhoud

Stimuleringsregeling Limes

In 2024 stelde de Nederlandse Limes Samenwerking €30.000 beschikbaar voor projecten ter bevordering van de beleefbaarheid van de Limes in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Het maximale bedrag van €30.000 was binnen een maand toegekend aan in totaal elf projecten. Het is voor 2024 niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen.

Voor wie?

Vooral de kleinere locaties en organisaties langs de Limes waren de doelgroep van deze regeling.

Welke projecten?

Projecten met een duurzaam karakter en een sterke band met het Limes-verhaal maakten de meeste kans op een bijdrage. Het stimuleren van publieksbetrokkenheid was daarnaast ook belangrijk. 

Gerealiseerde projecten in 2024

Aanvragers werd gevraagd een korte verantwoording te schrijven. U leest hier de enthousiaste verhalen over gerealiseerde projecten .

Historisch Museum Hazerswoude - Herinrichting van een vitrine met Romeinse archeologische vondsten