romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Concept nominatiedossier en managementplan

Voor een succesvolle UNESCO Werelderfgoednominatie is het nodig een nominatiedossier en een managementplan te overleggen.

Het nominatiedossier is technisch-wetenschappelijk van aard. Het geeft antwoord op de vraag waarom de Romeinse Limes UNESCO-waardig is en hoe het zich verhoudt tot de andere delen van de Limes. Ook omschrijft het nominatiedossier duidelijk welke terreinen worden voorgedragen, welke archeologische waarden op die terreinen aanwezig zijn en wat de kwaliteit is. Onderdeel van het nominatiedossier is de terreinencatalogus – waarin de terreinen zijn vastgelegd die mogelijk worden voorgedragen.

Het managementplan is meer een praktisch gericht document. Het omschrijf wat gaan we doen, hoe en waarom. Het bevat plannen voor de komende zes jaar om met elkaar de Romeinse Limes te beschermen en goed op de kaart te zetten als internationale Werelderfgoedstructuur, evenals een visie voor de langere termijn.

Beide documenten zijn onafhankelijk van elkaar te lezen en te begrijpen. Wel overlappen zij op bepaalde inhoudelijke punten. Zo wordt bijvoorbeeld in het nominatiedossier aandacht besteed aan bescherming en management en vat het managmentplan kort samen waarom de Romeinse Limes van uitzonderlijke universele waarde is. 

Alle drie de docmenten zijn hier te downloaden. Het gaat in deze fase nog om conceptstukken. De stukken zijn actief naar mede-overheden, terreinbeherende organisaties en erfgoedpartners gestuurd. Zij krijgen tot 1 maart 2019 de gelegenheid om te reageren. Wilt u ook reageren, stuur dan uw reactie naar info@limessamenwerking.nl.

Meer informatie over de randvoorwaarden van een Werelderfgoednominatie vindt u op whc.unesco.org.