romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Curatoren Interpretatiekader

Nieuws

In 2016 is het Interpretatiekader Romeinse Limes Nederland gepresenteerd, met als doel de Limes in al zijn omvang, samenhang en diversiteit begrijpelijk en aantrekkelijk te presenteren aan het publiek. De Limes moet onderdeel gaan uitmaken van het collectieve geheugen van Nederland en internationaal een uniek onderdeel vormen van de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Het interpretatiekader schetst de verhaallijnen van de Limes en waar ze het meest nadrukkelijk tastbaar worden. Ook geeft het interpretatiekader in grote lijnen weer hoe het archeologisch erfgoed van de Limes en lokale identiteit elkaar kunnen versterken. Het domein dat onder de vleugels van de Romeinse limes valt is erg groot en daarom is het interpretatiekader erg algemeen. Alles wordt benoemd maar niets is uitgewerkt. De opgave voor nu is concretisering en implementatie van het kader. De provincies en het Rijk hebben daarom Catherine Visser en Tom Hazenberg gevraagd als curatoren van het interpretatiekader. In deze hoedanigheid gaan zij het interpretatiekader bewaken en in gesprek met de bouwers van de Limes om te kijken hoe het verhaal van de Limes in al zijn rijkheid en met al zijn nuances op een inspirerende manier kan worden verteld.

Wat doen de curatoren?
Initiatiefnemers die met inhoudelijke vraagstukken zitten op het gebied van interpretatie en publieksbereik kunnen ons inschakelen om vanuit het geheel en de delen mee te denken over hun focus. Opbouwende vragen daarbij zijn: Wat vertel je je bezoeker? Wie komen er en waar zie je groeimogelijkheden? Van welk netwerk maak je deel uit? Hoe versterk je samen de communicatie en zorg je voor complementariteit? Zijn er erfgoedpartijen van buiten de Limes waarmee je samenwerkt?
De curatoren kunnen vanuit de systematiek van het interpretatiekader inhoudelijk sparren met initiatiefnemers over samenwerking, versterking, verwijzing en thematisering.

Contact met de curatoren: tom@hazenbergarcheologie.nl en catherine@dafarchitecten.nl