Ga naar inhoud

Livestream: The Vindolanda Tablets: Revolutionising our understanding of frontier life

Het is vijftig jaar geleden dat de ontdekking van de eerste groep Vindolanda-tabletten een revolutie teweegbracht in ons begrip van het leven aan de grens in Romeins Brittannië. In 2017 werd nog eens een groep tabletten gevonden. Samen bieden deze tabletten een ongeëvenaard inzicht in het dagelijkse leven in het Romeinse fort Vindolanda. In deze lezing bespreekt dr. Claire Stocks enkele details, karakters en verhalen die onthuld worden door de teksten op deze kleine, dunne stukjes hout. Ze bestaan uit brieven aan vrienden en familie, boodschappenlijstjes, gegevens over troepeninzet en een mogelijk beroep op (onder meer) keizer Hadrianus.

Stemmen uit het verleden

Zo bieden deze tablets inzicht in alle l…

Het is vijftig jaar geleden dat de ontdekking van de eerste groep Vindolanda-tabletten een revolutie teweegbracht in ons begrip van het leven aan de grens in Romeins Brittannië. In 2017 werd nog eens een groep tabletten gevonden. Samen bieden deze tabletten een ongeëvenaard inzicht in het dagelijkse leven in het Romeinse fort Vindolanda. In deze lezing bespreekt dr. Claire Stocks enkele details, karakters en verhalen die onthuld worden door de teksten op deze kleine, dunne stukjes hout. Ze bestaan uit brieven aan vrienden en familie, boodschappenlijstjes, gegevens over troepeninzet en een mogelijk beroep op (onder meer) keizer Hadrianus.

Stemmen uit het verleden

Zo bieden deze tablets inzicht in alle lagen van de samenleving. Ze zijn ook volledig herkenbaar: wie zou er geen sympathie voelen voor de soldaat die in het uiterste noorden van het rijk is ingezet en een paar sokken nodig heeft? Deze stemmen uit het verleden roepen onze aandacht en herinneren ons eraan dat het leven tijdens de Romeinse bezetting van Groot-Brittannië om meer ging dan oorlog en conflict.

Dr. Claire Stocks is hoofddocent Klassieke Talen aan de Universiteit van Newcastle. Haar onderzoeksinteresses omvatten Latijnse literatuur en digitale geesteswetenschappen. Samen met de Vindolanda Trust, Creative Assembly, Entertainment Games Ltd. en het Rijksmuseum van Oudheden heeft ze gewerkt aan een reeks online games waarin de oude wereld centraal staat.

Dr. Barbara Birley is de conservator van de Vindolanda Trust en werkt al vijfentwintig jaar met de collectie. Haar belangrijkste werk is gericht op de objecten van de opgravingen van de Trust, evenals het behoud en de interpretatie ervan voor het Vindolanda Museum, het Roman Army Museum en de digitale output.

It has been fifty years since the discovery of the first group of Vindolanda tablets revolutionized our understanding of frontier life in Roman Britain. In 2017, another group of tablets was found. Together, these tablets provide an unparalleled insight into daily life in the Roman fortress of Vindolanda. In this lecture, Dr. Claire Stocks discusses some of the details, characters and stories revealed by the writings on these small, thin pieces of wood. They consist of letters to friends and family, shopping lists, data on troop deployment and a possible appeal to (among others) Emperor Hadrian. Voices from the past These tablets provide insight into all layers of society. They're totally relatable, too: who wouldn't feel sympathy for the soldier deployed to the far north of the realm who needs a pair of socks? These voices from the past call our attention and remind us that life during the Roman occupation of Britain was about more than war and conflict.

Wanneer

  • Zondag 2 april 2023 om 15.00 uur

Prijzen

  • Gratis. Free.

Locatie