Ga naar inhoud
Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

De verdronken castella langs de Gelderse Limes

De verdronken castella langs de Gelderse Limes. Vondsten van Romeinse voorwerpen bij Spijk en Duiven-Loowaar

Rond het begin van de jaartelling werden door het Romeinse leger verscheidene castella gebouwd langs de Rijn. In het westen van ons land zijn de resten van deze castella in de ondergrond op hun oorspronkelijke positie min of meer bewaard gebleven. Verder naar het oosten, vanaf het castellum bij Vechten, is het een heel ander verhaal. In het Gelderse gedeelte van de limes zijn de castella onderspoeld en op een aantal meters diepte terechtgekomen. 

Slechts op een enkele vindplaats is nog iets bewaard …

De verdronken castella langs de Gelderse Limes. Vondsten van Romeinse voorwerpen bij Spijk en Duiven-Loowaar

Rond het begin van de jaartelling werden door het Romeinse leger verscheidene castella gebouwd langs de Rijn. In het westen van ons land zijn de resten van deze castella in de ondergrond op hun oorspronkelijke positie min of meer bewaard gebleven. Verder naar het oosten, vanaf het castellum bij Vechten, is het een heel ander verhaal. In het Gelderse gedeelte van de limes zijn de castella onderspoeld en op een aantal meters diepte terechtgekomen. 

Slechts op een enkele vindplaats is nog iets bewaard gebleven. In deze lezing wordt ingegaan op het fenomeen van de onderspoeling van de Romeinse castella in Gelderland aan de hand van twee vindplaatsen: Duiven-Loowaard en bij Spijk, daar waar de Rijn ons land binnenstroomt. Onderzoek toont aan dat - ook al is de vindplaats vrijwel geheel verdwenen - door systematisch onderzoek van baggerlocaties nieuwe informatie aan onze kennis over de Neder-Germaanse Limes kan worden toegevoegd.

Locatie