romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Kwaliteitsteam in actie

Nieuws

Afgelopen jaar is gestart met het “Kwaliteitsteam Limes”. Het team ondersteunt partners met ontwerpopgaven, waaronder de ontwerpopgave rond Leidschendam Voorburg. Dit leidde tot de Romantische Limes, een schetsontwerp voor Forum Hadriani.

De Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg, Museum Swaensteyn, Historische Vereniging Voorburg en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten werken samen aan het zichtbaar en beleefbaar maken van het Romeinse verleden. Dit doen ze volgens het principe van vele kralen aan een ketting waarbij de hoeveelheid aan informatie en verhalen gedoseerd en over verschillende locaties worden verdeeld. Samen vormen zij de ketting die het Romeinse verleden vertelt.

Een cruciale opgave is het tot uitdrukking brengen van de Romeinse archeologie in Forum Hadriani: de belangrijkste Romeinse vindplaats aan de Vliet, het archeologisch rijksmonument en een monumentaal park in landschapsstijl met veel restanten van de landgoederen Arentsburgh en Hoekenburg.

‘Een belangrijke bouwsteen voor het masterplan ‘Romeinen aan de Vliet’ wordt gevormd door het concept ‘De Romantische limes’, van Catherine Visser van DaF architecten. Het plan gaat uit van het park als de ‘Tuin van Reuvens’ in een Romantische ambiance, waar een pad doorheen loopt. Langs dat pad komt de wandelaar verrassende verwijzingen naar het Romeinse verleden tegen. De sfeer is er één van weemoed, nieuwsgierigheid en verwondering. Deze visie komt erg goed tegemoet aan eerder door de projectgroep geformuleerde uitgangspunten als een belangrijke rol voor personages, waaronder Reuvens, en het benadrukken en waar mogelijk versterken van de parkstructuren.’ aldus Marie-France van Oorsouw, weleer erfgoedcommunicatie, presentatie en advies.