Ga naar inhoud

ArcheoHotspot Batavialand

De ArcheoHotspot in Batavialand is de plek waar je een archeoloog aan het werk ziet. Bezoekers kunnen er onder begeleiding van vrijwilligers meewerken aan de uitwerking van archeologisch onderzoek, eigen vondsten laten onderzoeken of gewoon kijken naar hoe archeologen te werk gaan. De ArcheoHotspot is elke woensdagmiddag en vrijdag geopend, iedereen kan gratis en zonder afspraak binnenlopen bij de ArcheoHotspot. Door het geven van het archeologisch spreekuur en de ArcheoHotspot wil Batavialand voor iedereen, jong en oud, archeologie toegankelijk maken. Tenslotte ligt veel van onze verre geschiedenis verrassend dichtbij. In de bodem liggen sporen die mensen ver voor ons hebben achtergelaten. Batavialand vertelt dankzij deze sporen over het leven van onze voorouders.

Archeologisch spreekuur 

Iedere eerste vrijdagmiddag …

De ArcheoHotspot in Batavialand is de plek waar je een archeoloog aan het werk ziet. Bezoekers kunnen er onder begeleiding van vrijwilligers meewerken aan de uitwerking van archeologisch onderzoek, eigen vondsten laten onderzoeken of gewoon kijken naar hoe archeologen te werk gaan. De ArcheoHotspot is elke woensdagmiddag en vrijdag geopend, iedereen kan gratis en zonder afspraak binnenlopen bij de ArcheoHotspot. Door het geven van het archeologisch spreekuur en de ArcheoHotspot wil Batavialand voor iedereen, jong en oud, archeologie toegankelijk maken. Tenslotte ligt veel van onze verre geschiedenis verrassend dichtbij. In de bodem liggen sporen die mensen ver voor ons hebben achtergelaten. Batavialand vertelt dankzij deze sporen over het leven van onze voorouders.

Archeologisch spreekuur 

Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand  biedt het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten je de gelegenheid om je archeologische vondsten uit de provincie Flevoland te laten onderzoeken. Je krijgt antwoord op vragen zoals: Wat is het? Hoe oud is het? Waar komt het vandaan?

Archeologen van het PDB (Provinciaal Depot voor Bodemvondsten) samen met amateur archeologen van de AWN (Vrijwilligers in de archeologie) afdeling Flevoland ontvangen je in de ArcheoHotspot, waar de voorwerpen worden onderzocht. Je voorwerp wordt gedocumenteerd,  maar blijft jouw eigendom. Tenzij je zelf aangeeft het voorwerp te willen afstaan aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. We zullen de voorwerpen niet op geldwaarde taxeren.

Openingstijden

  • Elke woensdagmiddag van 13:00 - 16:00 uur en vrijdag 10:00 - 12:00 uur en van 13:00 - 16:00 uur geopend.

    Elke eerste vrijdagmiddag van de maand is er Archeologisch spreekuur van 13:00 - 16:00 uur.

Prijzen

  • Toelichting prijs: Gratis

Locatie