romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Communicatie en kennisuitwisseling

Communicatie en kennisuitwisseling

De stichting Romeinse Limes Nederland zet zich in de voor communicatie en promotie van de Romeinse Limes in Nederland. Op die manier probeert de stichting alle activiteiten van organisaties en vrijwilligers te bundelen en onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Dit doet de stichting onder andere in samenwerking met Romeinen.NU, de erfgoedhuizen, het centraal museum in Utrecht, museum het Valkhof en de Archeologische Werkgemeenschap in Nederland. De provincies Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ondersteunen de activiteiten van de stichting door subsidies. Daarnaast ondersteunen zij ook verschillende projecten van partners van de stichting, waaronder de Romeinenweek en het project Limes op de kaart.

Concept Nominatiedossier Nedergermaanse Limes (2019)

Concept Nominatiedossier Nedergermaanse Limes (2019)

Het conceptnominatiedossier is  technisch-wetenschappelijk van aard en geeft antwoord op de vraag waarom de Romeinse Limes UNESCO-waardig is en hoe het zich verhoudt tot de andere delen van de Limes, in Europa, het Nabije Oosten en Afrika. Het omvat het hele beoogde Werelderfgoed van de Nedergermaanse Limes – zowel het Duitse deel als het Nederlandse deel. Tevens geeft het nominatiedossier inzicht in de bestaande situatie en de genomineerde terreinen. Zie hiervoor de aparte terreinencatalogus. Het gaat in deze fase nadrukkelijk om conceptstukken, waarbij bepaalde punten nog nadere invulling behoeven. Het streven is om het conceptnominatiedossier na de zomer vast te laten stellen door de drie provincies. 

Definitief advies college rijksadviseurs programma Romeinse Limes

INHOUD

“In uw brief van 4 oktober 2014 vroeg u het College van Rijksadviseurs (CRa) — in de persoon van de Rijksadviseur voor Landschap en Water — om reflectie op de recente inspanningen vanwege het programma Limes Publieksbereik en om advies over het vervolg in de komende provinciale bestuursperiode, in het licht van de voorbereidingen van de Nederlandse nominatie van de Limes als UNESCO-Werelderfgoed. Met u zijn we van mening dat het goed is om de twee sporen die in het kader van de Nederlandse Limes Samenwerking op gang zijn gebracht met elkaar in verband te brengen. (…)”