romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Communicatie en kennisuitwisseling

De stichting Romeinse Limes Nederland zet zich in de voor communicatie en promotie van de Romeinse Limes in Nederland. Op die manier probeert de stichting alle activiteiten van organisaties en vrijwilligers te bundelen en onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Dit doet de stichting onder andere in samenwerking met Romeinen.NU, de erfgoedhuizen, het centraal museum in Utrecht, museum het Valkhof en de Archeologische Werkgemeenschap in Nederland. De provincies Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ondersteunen de activiteiten van de stichting door subsidies. Daarnaast ondersteunen zij ook verschillende projecten van partners van de stichting, waaronder de Romeinenweek en het project Limes op de kaart.