romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Concept Nominatiedossier Nedergermaanse Limes (2019)

Het conceptnominatiedossier is  technisch-wetenschappelijk van aard en geeft antwoord op de vraag waarom de Romeinse Limes UNESCO-waardig is en hoe het zich verhoudt tot de andere delen van de Limes, in Europa, het Nabije Oosten en Afrika. Het omvat het hele beoogde Werelderfgoed van de Nedergermaanse Limes – zowel het Duitse deel als het Nederlandse deel. Tevens geeft het nominatiedossier inzicht in de bestaande situatie en de genomineerde terreinen. Zie hiervoor de aparte terreinencatalogus. Het gaat in deze fase nadrukkelijk om conceptstukken, waarbij bepaalde punten nog nadere invulling behoeven. Het streven is om het conceptnominatiedossier na de zomer vast te laten stellen door de drie provincies.