romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

INHOUD 

  • WAT IS EEN ARCHEOLOGISCH MONUMENT?
  • WIE GAAT ER OVER EEN ARCHEOLOGISCH RIJKSMONUMENT?
  • WAT KAN ER WEL EN NIET OP EEN ARCHEOLOGISCH RIJKSMONUMENT?
  • HOE MOET HET ARCHEOLOGISCH RIJKSMONUMENT EN TEVENS UNESCOWERELDERFGOED WORDEN OPGENOMEN IN HET OMGEVINGSPLAN?
  • GELDEN ER VRIJSTELLINGEN VOOR EEN ARCHEOLOGISCH RIJKSMONUMENT?
  • IS MAATWERK PER ARCHEOLOGISCH RIJKSMONUMENT MOGELIJK?
  • HOE ZIET DE PROCEDURE TOT AANWIJZING VAN EEN ARCHEOLOGISCH RIJKSMONUMENT ERUIT?
  • IS DE KOUDE-WARMTE OPSLAG MOGELIJK OP EEN ARCHEOLOGISCH RIJKSMONUMENT?
  • HOE ZIT HET MET HET PLANTEN VAN BOMEN EN STRUIKEN OP EEN ARCHEOLOGISCH RIJKSMONUMENT?