romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Interpretatiekader Romeinse Limes

Het Interpretatiekader is een hulpmiddel voor de presentatie van de Romeinse Limes op locatie, maar ook digitaal en in publicaties. In het Interpretatiekader is het verhaal van de Limes uitgewerkt aan de hand van 7 thema’s. Daarnaast worden de unieke waarden van de verschillende limeslocaties beschreven en biedt het stuk aanbevelingen voor verbindende presentaties en producten. Het interpretatiekader is ontwikkeld in samenwerking met de stichting Romeinse Limes Nederland. Voor 2017 is een curator aangesteld om het Interpretatiekader door te ontwikkelen en partijen die aan de slag willen met het Interpretatiekader te faciliteren. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u contact opnemen met LimesSamenwerking.