romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Langeafstandswandel- en fietsroute

Samen met de ANWB, Wandelnet, de stichting Romeinse Limes Nederland en het Stichting Fietsplatform wordt gewerkt aan de ontwikkeling van twee officieel gemarkeerde langeafstandsroutes voor de Limes: een LangeAfstandsWandelroute (LAW) en de LangeAfstandsFietsroute (LF). Beide routes doorkruisen Nederland, van Katwijk tot aan de grens met Duitsland. Het concepttracé voor beide routes is gereed en besproken met de betrokken gemeenten. De volgende stap is nu de realisatie van deze route. Dat betekent dat afspraken worden gemaakt met eigenaren en beheerders over openstelling, een routegids wordt gemaakt en de route gemarkeerd zal worden. Uiteindelijk is de ambitie beide routes is het voorjaar van 2018 te presenteren. Voor de ontwikkeling van de routes is een belangrijke financiële bijdrage geleverd door de Rijksoverheid, de ANWB en de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.