romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

The Lower German Limes in the Netherlands (2016)

Studie naar de archeologische overblijfselen van het grenzen van het Romeinse rijk binnen Nederland en een advies over welke terreinen mogelijk deel uit zouden kunnen maken van de toekomstige Werelderfgoedsite de Nedergermaanse Limes.