romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

INHOUD

Geachte mevrouw Pennarts-Pouw,

In deze brief geef ik namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken aan hoe de volgorde wordt bepaald waarin Nederland de komende jaren nominaties voor de Wereld­erfgoedlijst bij UNESCO zal indienen. (…)