romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Concept Nominatiedossier Nedergermaanse Limes (2019)

Concept Nominatiedossier Nedergermaanse Limes (2019)

Het conceptnominatiedossier is  technisch-wetenschappelijk van aard en geeft antwoord op de vraag waarom de Romeinse Limes UNESCO-waardig is en hoe het zich verhoudt tot de andere delen van de Limes, in Europa, het Nabije Oosten en Afrika. Het omvat het hele beoogde Werelderfgoed van de Nedergermaanse Limes – zowel het Duitse deel als het Nederlandse deel. Tevens geeft het nominatiedossier inzicht in de bestaande situatie en de genomineerde terreinen. Zie hiervoor de aparte terreinencatalogus. Het gaat in deze fase nadrukkelijk om conceptstukken, waarbij bepaalde punten nog nadere invulling behoeven. Het streven is om het conceptnominatiedossier na de zomer vast te laten stellen door de drie provincies. 

Concept managementplan Nedergermaanse Limes (2019)

Concept managementplan Nedergermaanse Limes (2019)

Het managementplan is een praktisch gericht document (wat gaan we doen, hoe en waarom): het bevat plannen voor de komende zes jaar om met elkaar de Romeinse Limes te beschermen en goed op de kaart te zetten als internationale Werelderfgoedstructuur, evenals een visie voor de langere termijn. Het streven is om het conceptmanagementplan na de zomer vast te laten stellen door de drie provincies. 

Frontiers of the Roman Empire: part 2: (2017)

Frontiers of the Roman Empire: part 2: (2017)

Internationale studie naar de archeologische overblijfselen van de grenzen van het Romeinse Rijk en de mogelijke aard en omvang van de toekomstige Werelderfgoedsite(s) binnen Europa, het Midden Oosten en Noord-Afrika. ( R. Ployer, M. Polak & R. Schmidt, 2017: The Frontiers of the Roman Empire. A Thematic Study and Proposed World Heritage Nomination Strategy, Vienna/Nijmegen/Munich. 223 pp.)

Frontiers of the Roman Empire: part 1: (2017)

Frontiers of the Roman Empire: part 1: (2017)

Internationale studie naar de archeologische overblijfselen van de grenzen van het Romeinse Rijk en de mogelijke aard en omvang van de toekomstige Werelderfgoedsite(s) binnen Europa, het Midden Oosten en Noord-Afrika. ( R. Ployer, M. Polak & R. Schmidt, 2017: The Frontiers of the Roman Empire. A Thematic Study and Proposed World Heritage Nomination Strategy, Vienna/Nijmegen/Munich. 223 pp.)