romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Volgordebepaling nieuwe Werelderfgoednominaties

INHOUD

Geachte mevrouw Pennarts-Pouw,

In deze brief geef ik namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken aan hoe de volgorde wordt bepaald waarin Nederland de komende jaren nominaties voor de Wereld­erfgoedlijst bij UNESCO zal indienen. (…)

 

Werelderfgoednominatie Romeinse Limes

De Romeinse Limes internationaal

Het Romeinse Rijk omvatte op zijn hoogtepunt Engeland, West-, Midden- en Zuid-Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Een aantal delen van de Romeinse rijksgrens, ofwel Limes, staat al op de Werelderfgoedlijst: Hadrian’s Wall (Engeland), Antonine Wall (Schotland) en de Obergermanische en Raetische Limes (Duitsland); niet als aparte Werelderfgoederen, maar onder één noemer, het Werelderfgoed ‘Frontiers of the Roman Empire’, dat ruimte biedt om ook andere delen van de Limes toe te voegen. Nederland wil samen met Duitsland een gezamenlijk deel van de Romeinse Limes, de Nedergermaanse Limes, voordragen. De nominatie van de Nedergermaanse Limes is vanuit internationaal perspectief een logische stap: hiermee wordt een groter en aaneengesloten deel van de Limes beschermd.

 

The Lower German Limes in the Netherlands

The Lower German Limes in the Netherlands

Scientific assessment of the site selection for the ‘Frontiers of the Roman Empire’ World Heritage Site

M. Polak & J. de Bruin

Summary

This report is the result of a project aimed at a scientific assessment of the preliminary selection of sites for the nomination of the Lower German Limes as part of the unesco World Heritage Site ‘Frontiers of the Roman Empire’. The evaluation was to be based on the archaeological content of the sites. Boundaries of the proposed sites were to be clearly defined. Further, the impact of degradation by overbuilding, river erosion and excavation on the integrity of the sites was to be assessed.