romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Communicatie en kennisuitwisseling

De stichting Romeinse Limes Nederland zet zich in de voor communicatie en promotie van de Romeinse Limes in Nederland. Op die manier probeert de stichting alle activiteiten van organisaties en vrijwilligers te bundelen en onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Dit doet de stichting onder andere in samenwerking met Romeinen.NU, de erfgoedhuizen, het centraal museum in Utrecht, museum het Valkhof en de Archeologische Werkgemeenschap in Nederland. De provincies Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ondersteunen de activiteiten van de stichting door subsidies. Daarnaast ondersteunen zij ook verschillende projecten van partners van de stichting, waaronder de Romeinenweek en het project Limes op de kaart.

Langeafstandswandel- en fietsroute

Samen met de ANWB, Wandelnet, de stichting Romeinse Limes Nederland en het Stichting Fietsplatform wordt gewerkt aan de ontwikkeling van twee officieel gemarkeerde langeafstandsroutes voor de Limes: een LangeAfstandsWandelroute (LAW) en de LangeAfstandsFietsroute (LF). Beide routes doorkruisen Nederland, van Katwijk tot aan de grens met Duitsland. Het concepttracé voor beide routes is gereed en besproken met de betrokken gemeenten. De volgende stap is nu de realisatie van deze route. Dat betekent dat afspraken worden gemaakt met eigenaren en beheerders over openstelling, een routegids wordt gemaakt en de route gemarkeerd zal worden. Uiteindelijk is de ambitie beide routes is het voorjaar van 2018 te presenteren. Voor de ontwikkeling van de routes is een belangrijke financiële bijdrage geleverd door de Rijksoverheid, de ANWB en de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

Interpretatiekader Romeinse Limes

Het Interpretatiekader is een hulpmiddel voor de presentatie van de Romeinse Limes op locatie, maar ook digitaal en in publicaties. In het Interpretatiekader is het verhaal van de Limes uitgewerkt aan de hand van 7 thema’s. Daarnaast worden de unieke waarden van de verschillende limeslocaties beschreven en biedt het stuk aanbevelingen voor verbindende presentaties en producten. Het interpretatiekader is ontwikkeld in samenwerking met de stichting Romeinse Limes Nederland. Voor 2017 is een curator aangesteld om het Interpretatiekader door te ontwikkelen en partijen die aan de slag willen met het Interpretatiekader te faciliteren. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u contact opnemen met LimesSamenwerking.