romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

De Romeinse Limes vastgelegd

Nieuws

Op 5 oktober 2018 is in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem de uitgave Frontiers of the Roman Empire: Lower German Limes gepresenteerd. De uitgave maakt deel uit van de internationale reeks over de vroegere buitengrenzen van het Romeinse Rijk en geeft inzicht in de bijzondere waarde van dit unieke erfgoed. Het eerste exemplaar zal door de auteurs worden overhandigd aan Gedeputeerde Josan Meijers – lid van de Stuurgroep Limes namens de provincie Gelderland. Het boekje draagt bij aan de ambitie van Nederland en Duitsland om de Nedergermaanse Limes geplaatst te krijgen op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Limes
De Romeinse Limes markeert de grens van het uitgestrekte Romeinse Rijk. Deze grens doorkruist ons land van Katwijk naar Nijmegen en volgt de loop van de oude Rijn. Voorbij Nijmegen loopt de grens door in Duitsland. Het zuidelijke deel van Nederland hoorde tot het Romeinse Rijk. Het noordelijke deel lag in de Romeinse invloedssfeer. De archeologische resten in dit gebied zijn goed bewaard gebleven en geven een zeldzaam inkijkje in deze grenszone. Archeologisch onderzoek heeft Romeinse forten, nederzettingen en delen van de Romeinse weg blootgelegd.

Europees erfgoedjaar
Dit jaar is er speciale aandacht voor het Europees erfgoed. Om het belang van ons cultureel erfgoed én het behoud ervan te benadrukken, heeft de Europese Commissie 2018 uitgeroepen tot het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Gedurende dit themajaar vinden er allerlei activiteiten en evenementen plaats om zoveel mogelijk mensen van alle leeftijden te laten kennismaken met en genieten van ons Europees cultureel erfgoed. De uitgave van dit boek is een mooie toevoeging aan dit streven. De uitgave is gratis te downloaden via deze link, en hier verkrijgbaar in boekvorm.

Voorlopige lijst Werelderfgoed
Sinds 2011 staat de Romeinse Limes in Nederland op de Voorlopige lijst Werelderfgoed van UNESCO. Het Rijk, de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts werken samen met de gemeenten langs de Limes aan de voorbereiding van de nominatie. In 2020 wordt het nominatiedossier naar verwachting ingediend en in 2021 wordt besloten of de Nedergermaanse Limes definitief de Werelderfgoedstatus krijgt.

Over de UNESCO Werelderfgoednominatie
Samen met Duitsland werkt de Nederlandse Limes Samenwerking (NLS), een samenwerkingsverband tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, aan de UNESCO Werelderfgoednominatie van de Romeinse Limes in 2021. Romeinse Limes Nederland is belast met het publieksbereik rondom de Limes.