Ga naar inhoud

Kwaliteitsteam

Het Kwaliteitsteam Neder-Germaanse Limes zorgt ervoor dat het verhaal van de Limes zo goed mogelijk verteld wordt op alle plekken waar iets van de Limes beleefbaar wordt gemaakt. Daarnaast adviseert het Kwaliteitsteam partijen bij ruimtelijke ontwikkelingen en presentaties over de ruimtelijke kwaliteit.

De Limes is een groot verhaal met veel zijwegen en vertakkingen. Het Kwaliteitsteam bevordert een interessante en wetenschappelijk kloppende interpretatie van de Limes in samenspraak met initiatieven, musea, gemeentes. Daarbij is er ruimte voor het unieke verhaal van de plek, passend binnen het grotere geheel en strokend met de wetenschappelijke inzichten van het moment. De OUV (Outstanding Universal Value, de Unieke Universele Waarde van Werelderfgoed) zoals die met UNESCO afgesproken is, is daarbij een belangrijk kader.

Het team adviseert de Stuurgroep Nederlandse Limes Samenwerking, provincies, gemeenten en andere spelers. Daarnaast agendeert het team onderwerpen die aan samenhang, kwaliteit van interpretatie en ontwerp raken.

Het Kwaliteitsteam 2022/2023 bestaat uit:

  • Mirjam Blott – voorzitter (publieksbereik, interpretatie)
  • Catherine Visser (landschap & ontwerp en interpretatie)
  • Marenne Zandstra (archeologie).

Concreet richt het Kwaliteitsteam zich de komende jaren op:

  • De profilering als zichtbaar en vindbaar platform voor inhoudelijke vragen betreffende de kwaliteit van de Neder-Germaanse Limes als Werelderfgoed;
  • Het bouwen aan een netwerk van relevante partners;
  • Het begeleiden van de ontwikkeling en het beheer van ‘tools’ voor interpretatie en publieksbereik;
  • Het stimuleren van initiatieven en het ontsluiten van kennis door middel van presentaties, discussies en publicaties;
  • Het adviseren in de totstandkoming van projecten rondom interpretatie en publieksbereik;
  • Het waar mogelijk betrekken van een jonge generatie van archeologen (met het oog op continuïteit van kennis en kunde en de inbreng van actuele inzichten) en expertise ‘van buiten af’ (met het oog op verrijking van kennis en inzichten).

Heeft u vragen voor het Kwaliteitsteam? Zijn er bijvoorbeeld plannen voor een nieuwe visualisatie op een Werelderfgoedsite of wilt u graag op een andere plek langs de Neder-Germaanse Limes een voor die plek bijzonder verhaal vertellen? Neem dan contact met ons op.

Mirjam Blott

Catherine Visser

Marenne Zandstra