romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

UNESCO Werelderfgoedlijst: wat is dit?

Een UNESCO Werelderfgoedlijst is een lijst met objecten, plekken of gebied met natuurlijke of cultuurhistorische waarden die uniek zijn in de wereld. De toekenning van een Werelderfgoedstatus betekent de erkenning van deze unieke waarden. Wereldberoemde voorbeelden van sites op de Werelderfgoedlijst zijn de piramides van Egypte, de Taj Mahal in India en het Grote Barrière rif in Australië.

Landen die het Werelderfgoedverdrag hebben ondertekend mogen bijzondere plekken voordragen voor de Werelderfgoedlijst. Hoe dat gebeurt kunt u lezen onder “Hoe kom je op de UNESCO Werelderfgoedlijst?

Ook in Nederland zijn er plekken die al UNESCO Werelderfgoed zijn: de Van Nellefabriek, de grachtengordel in Amsterdam,  droogmakerij De Beemster, de molens in Kinderdijk, het Rietveld-Schröderhuis, Schokland, de Stelling van Amsterdam, de Waddenzee en het Ir. D.F. Woudagemaal.

UNESCO meerwaarde

De Werelderfgoedstatus biedt wereldwijde erkenning en het is een blijk van waardering voor de manier waarop bewoners en gebruikers tot op de dag van vandaag met een object, plek of gebied zijn omgegaan.

Plaatsing op de Werelderfgoedlijst biedt ook sociaal en economische kansen. Het Werelderfgoedlabel kan worden gebruikt als marketinginstrument en is een uniek middel om bijzondere plekken te profileren en onder de aandacht te brengen van  bezoekers. Om die kansen te benutten is het belangrijk te investeren in projecten en activiteiten die het erfgoed toegankelijk maken voor een groter publiek.

Onder Publieksbereik kunt u lezen welke projecten wij ondersteunen op het gebied van publieksbereik.

UNESCO nominatie

Het nominatieproces bestaat uit de volgende stappen.

  • Plaatsing op de Voorlopige Werelderfgoedlijst
  • Het opstellen van een nominatiedossier en een managementplan en het aanbieden van dit dossier aan de minister.
  • Vaststelling van het dossier door de ministerraad en het aanbieden van het nominatiedossier aan het Werelderfgoedcentrum van UNESCO in Parijs.
  • Beoordeling door een onafhankelijke adviescommissie (ICOMOS)
  • Besluitvorming door het Werelderfgoedcomité.

Het besluit van het Werelderfgoedcomité kan 4 dingen betekenen: inschrijving op de Werelderfgoedlijst, een afwijzing, een verzoek om een nadere onderbouwing of een terugverwijzing.

Voor de Romeinse Limes zijn al belangrijke stappen genomen op weg naar Werelderfgoed. Deze en aankomende stappen staan beschreven onder Nominatieproces Romeinse Limes.

© Castellum Fectio / Parklaan Landschapsarchitecten
© Castellum Fectio / Olav Odé