romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Hoe wordt iets Werelderfgoed?

Het nominatieproces bestaat uit de volgende stappen.

  • Plaatsing op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed
  • Het opstellen van een nominatiedossier en een managementplan en het aanbieden van dit dossier aan de minister.
  • Vaststelling van het dossier door de ministerraad en het aanbieden van het nominatiedossier aan het Werelderfgoedcentrum van UNESCO in Parijs.
  • Beoordeling door een onafhankelijke adviescommissie (ICOMOS)
  • Besluitvorming door het Werelderfgoedcomité.

Het besluit van het Werelderfgoedcomité kan 4 dingen betekenen: inschrijving op de Werelderfgoedlijst, een afwijzing, een verzoek om een nadere onderbouwing of een terugverwijzing.

Voor de Romeinse Limes zijn al belangrijke stappen genomen op weg naar Werelderfgoed. Deze en aankomende stappen staan beschreven onder Nominatieproces Romeinse Limes.

© Castellum Fectio / Parklaan Landschapsarchitecten
© Castellum Fectio / Olav Odé