romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Nominatieproces Romeinse Limes

In Nederland is de Romeinse Limes in 2011 op de Voorlopige Lijst geplaatst. Op dat moment is ook besloten dat Nederland bij deze nominatie samen wil werken met Duitsland. Samen met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts wil Nederland het zogenaamde Nedergermaanse deel van de Romeinse Limes, dat loopt van Katwijk aan Zee tot aan het riviertje de Vinxbach in Duitsland, voordragen.  In 2015 hebben Nederland en Duitsland hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Het Rijk heeft besloten dat de Romeinse Limes in 2021 kan worden voorgedragen voor de Werelderfgoedstatus. Hiervoor dient het nominatiedossier in januari 2020 te worden aangeboden aan het Werelderfgoedcentrum in Parijs.  Dit betekent dat de provincies in de zomer van 2019 moeten instemmen met het nominatiedossier.

Op dit moment wordt gewerkt aan de selectie van voor te dragen terreinen. In het najaar van 2017 wordt gestart met het schijven van het nominatiedossier en het managementplan. In 2018 is het concept nominatiedossier gereed en zal een aantal partijen de gelegenheid krijgen hierop te reageren.

In de infograph Limes wordt een gedetailleerde weergave van het proces en de verschillende processtappen gegeven.