romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Outstanding Universal Value (OUV)

De Uitzonderlijke Universele Waarde van elk Werelderfgoed is beschreven in de statement of Outstanding Universal Value (OUV). Dit vormt uiteindelijk de basis waarop de site wordt ingeschreven als Werelderfgoed. Voor de Romeinse Limes is een concept OUV opgesteld. Die kunt u vinden bij de downloads. Aan de hand van de OUV wordt bepaald welke terreinen mogelijk worden voorgedragen en wordt straks het nominatiedossier en het managementplan opgesteld.

In de OUV worden drie belangrijke elementen genoemd: Het militaire systeem van forten, infrastructuur enzovoorts gebouwd door de Romeinen om in het deltalandschap de grens te beheersen, de bijbehorende burgerlijke functies die onlosmakelijk verbonden waren met het militaire systeem en de goede conserveringseigenschappen die maken dat deze resten 2000 jaar na data nog steeds goed behouden zijn.