romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Welke voorwaarden stelt UNESCO?

Behalve dat het van belang is dat een plek unieke waarden heeft, is het voor de Werelderfgoednominatie ook van belang dat een land kan aantonen dat het de waarden die worden voorgedragen ook voor de lange termijn in stand kan houden. In het geval van de Romeinse Limes betekent dat dat plekken die worden voorgedragen de status van Archeologisch Rijksmonument dienen te hebben.

Daarom is een belangrijk onderdeel van het nominatiedossier het managementplan. Hierin wordt aangegeven hoe een land de toekomstige Werelderfgoedsite op de lange termijn in stand wil houden en welke instrumenten ze daarvoor in wil zitten. In principe gebeurt dit met behulp van eigen wet- en regelgeving van het land. UNESCO zelf legt dus geen regels op.

Nadat een gebied is ingeschreven, dient iedere 6 jaar een evaluatie te worden opgesteld waarin wordt verwoord hoe het met de werelderfgoedsite gaat.