romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Wie bereiden de nominatie voor?

In Nederland zijn de provincies Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland primair verantwoordelijk voor het voorbereiden van de Werelderfgoednominatie.  Zij werken daarin nauw samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze provincies en het Rijk hebben hiervoor een werkorganisatie “Nederlandse Limes Samenwerking (NLS)” opgericht, onder leiding van een stuurgroep. In deze stuurgroep zitten de drie gedeputeerden Cultuur en de directeur van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed. Ook wordt nauw samengewerkt met de gemeenten. Hiervoor hebben de partijen in 2014 een intentieverklaring ondertekend.

Met de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen, werd in 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Er is een internationale werkgroep waarin afstemming plaatsvindt.

In het plaatje hiernaast is schematisch weergegeven hoe de besluitvormingsstructuur eruitziet.