romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Veldbezoek nominatiedossier

Nieuws

Van 14 tot en met 25 september 2020 heeft de technische evaluatie van het nominatiedossier van de Neder-Germaanse Limes plaatsgevonden. De evaluatie werd uitgevoerd door een expert van ICOMOS. De missie had als doel om de situatie in het veld te beoordelen: hoe zien de genomineerde terreinen eruit, hoe is het Romeinse verleden zichtbaar gemaakt en wat is de staat van onderhoud. Een kort verslag is te vinden in bijgevoegd document.

Fotoverslag ICOMOS-missie sept 2020