romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Voorstel begrenzing kern- en bufferzone gemeente voor Werelderfgoednominatie Romeinse Limes

Nieuws

Begin maart hebben de colleges van Arnhem, Leiden en Utrecht als eerste een voorstel ontvangen voor de begrenzing van de beoogde Wereldergoedsite Romeinse Limes in hun gemeente. Dit voorstel volgt op de samenwerking die de gemeenten, provincies en het Rijk in 2014 zijn gestart om de Romeinse Limes op de Werelderfgoedlijst te plaatsen.  Voor gemeente Arnhem gaat het om het terrein Meinerswijk. In gemeente Utrecht betreft het meerdere terreinen, waaronder het Domplein en het Castellum Hoge Woerd. En in gemeente Leiden raakt dit terrein Matilo.

Behalve Leiden, Utrecht en Arnhem zijn er nog aantal andere gemeenten waar waardevolle vindplaatsen liggen die mogelijk ook de Werelderfgoedstatus krijgen. De bedoeling is dit jaar ook met die gemeenten afspraken te maken over de voordracht, zodat in januari 2020 het nominatiedossier voor de Romeinse Limes kan worden aangeboden bij het Werelderderfgoedcentrum in Parijs.

De colleges zijn gevraagd om voor 20 juni 2018 te reageren op het op het voorstel.