romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Wat is de Romeinse Limes?

De Romeinse Limes is de vroegere grens van het Romeinse Rijk. In Nederland volgt deze grens de loop van de Rijn, van Katwijk aan Zee, via Utrecht tot aan de Duitse grens bij Herwen.  Langs deze riviergrens bouwden de Romeinen 2000 jaar geleden forten (Castella) en wachttorens. Ook legden ze wegen, kanalen en havens aan. Hiermee brachten de Romeinen techniek en innovatie naar de lage landen.

De Romeinse grensbeveiliging diende als verdediging, maar was niet zozeer bedoeld voor het afwenden van grote aanvallen. De grens was veel meer gericht op het snel overbrengen van berichten. Bovendien was de Romeinse Limes ook vooral de begrenzing van het Romeinse economische gebied. Aan de grens werd handelgedreven tussen de verschillende volken uit het Europa van die tijd. Het was daardoor een plek waar verschillende culturen elkaar ontmoetten, integreerden en kennis en gewoonten uitwisselden.