romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Romeinse Limes voor publiek

Onbekend maakt onbemind. De Romeinse Limes is weliswaar het grootste archeologische monument van Nederland, maar niet iedereen is hier van op de hoogte. Dat is niet verwonderlijk, want diep verscholen in de grond geeft de oude rijksgrens zijn geheimen niet gemakkelijk prijs.
De stichting Romeinse Limes Nederland s een landelijke organisatie die zich inzet om de bekendheid van de Limes te vergroten door middel van communicatie, promotie en kennisuitwisseling. De stichting beoogt alle activiteiten van organisaties en vrijwilligers te bundelen en onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Dit doet de stichting onder andere in samenwerking met Romeinen.NU, de erfgoedhuizen van de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, het Centraal Museum in Utrecht, Museum Het Valkhof en de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie. De provincies Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (samen de Nederlandse Limes Samenwerking) ondersteunen de activiteiten van de stichting met subsidies.
Naast de ondersteuning van de stichting Romeinse Limes Nederland zetten de provincies en het RIjk zich ook in voor andere projecten om de Limes meer bekendheid te geven. Kijk bij Projecten voor meer informatie.