romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Wat is bijzonder aan de Romeinse Limes

De Romeinse Limes heeft een archeologische schat nagelaten in de Nederlandse bodem. Funderingen van forten, wachttorens, kades, havens en badhuizen zijn gevonden en er zijn maar liefst 22 schepen geborgen. Samen vertellen deze archeologische waarden het verhaal van een bijzondere beschaving die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verdere ontwikkeling van ons land.
Op veel plekken langs deze oude grens zijn nog steeds bijzondere archeologisch waarden in de grond aanwezig. De uitstekende conserveringseigenschappen van de bodem zorgen ervoor dat veel objecten uitzonderlijk goed bewaard blijven.

© Archeologische vondst in Zwammerdam (1972) / Punt Nationaal archief