romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

UNESCO-Werelderfgoedstatus Romeinse Limes Nederland stap dichterbij

Nieuws

UNESCO-Werelderfgoedstatus Romeinse Limes Nederland stap dichterbij

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
12 juli 2017

Het UNESCO-Werelderfgoedcomité heeft tijdens de 41ste vergadering van het comité in Krakau de voorgestelde nominatiestrategie voor de Romeinse Limes, de oude Romeinse rijksgrens, onderschreven. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar de Werelderfgoedstatus van de Romeinse Limes in Nederland in 2021.

Sinds 2011 staat de Romeinse Limes in Nederland op de Voorlopige lijst Werelderfgoed. Het Rijk, de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts werken samen met de gemeenten langs de Limes aan de voorbereiding van de nominatie. In het buitenland staan drie onderdelen van de Romeinse Limes al op de Werelderfgoedlijst: in Engeland, Duitsland en Schotland. Voordat er nieuwe delen van deze grens op de Werelderfgoedlijst konden worden geplaatst, vroeg het Werelderfgoedcomité om een studie en een nominatiestrategie waarin zou worden aangeven hoe het toekomstig werelderfgoed eruit zou komen te zien en hoe het beheerd zou kunnen worden.

De nu gepresenteerde studie is opgesteld door 11 Europese landen en biedt als lonkend perspectief een Werelderfgoed dat drie continenten doorsnijdt en alle belangrijke archeologische vindplaatsen langs deze vroegere grenszone omvat. Voor Nederland betekent het dat zij de Romeinse Limes in 2020 samen met Duitsland kan voorgedragen als Werelderfgoedsite. De Werelderfgoedconventie besluit dan over de voordracht in 2021.

De Romeinse Limes
De Romeinse Limes is de vroegere grens van het Romeinse Rijk. Deze grens doorkruist ons land van Katwijk naar Nijmegen en volgt de loop van de oude Rijn. Het zuidelijke deel van Nederland hoorde tot het Romeinse Rijk. Het noordelijke deel lag in de Romeinse invloedssfeer. De Romeinse tijd heeft in dit gebied een archeologische schat in onze bodem nagelaten die onder andere bestaat uit Romeinse forten, schepen, nederzettingen en delen van de Romeinse weg langs de grens. Bekende vindplaatsen in Nederland zijn onder andere te vinden in Leiden, Utrecht en Nijmegen.

Internationaal loopt de Limes door drie continenten. In Europa doorsnijdt de Romeinse Limes 11 landen. Al deze landen hebben samen met ICOMOS gewerkt aan de totstandkoming van de nu gepresenteerde studie.

De Nederlandse Limes Samenwerking (NLS) is een samenwerkingsverband tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Samen met Duitsland bereiden deze partijen de Werelderfgoednominatie van de Romeinse Limes in 2021 voor.