romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Update Werelderfgoednominatie Limes

(4 maart 2021)

Nederland en Duitsland dienden in januari 2020 samen het UNESCO nominatiedossier van de Neder-Germaanse Limes in. De Neder-Germaanse Limes is een deel de vroegere noordgrens van het Romeinse Rijk een loopt langs de Rijn van Katwijk (NL) naar Remagen (Duitsland). In dit gebied liggen veel waardevolle archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd, waarvan de best bewaarde en meest representatieve zijn voorgedragen voor de UNESCO Werelderfgoedstatus. Het nominatiedossier wordt beoordeeld door ICOMOS – (International Council on Monuments and Sites), een onafhankelijk adviesorgaan. Afgelopen zomer vond het veldbezoek plaats waarbij een expert van ICOMOS de situatie ter plaatse kwam beoordelen. In november was een bijeenkomst met vertegenwoordigers van ICOMOS die het dossier inhoudelijk beoordeelden.

Op basis van het veldbezoek en de inhoudelijke beoordeling is een rapport met voorlopige bevindingen opgesteld. Dit zogenaamde interimrapport bevat zowel opmerkingen en vragen over de nominatie en het managementplan als ook voorstellen om de begrenzing van een aantal sites aan te passen. In januari en februari is hierover overleg gevoerd met onze Duitse partners en betrokken gemeenten. De uitkomsten zijn vertaald in de bijgevoegde brief met aanvullende informatie op het nominatiedossier. Naar verwachting zal medio mei ICOMOS het definitieve advies aan het Werelderfgoedcomité bekendmaken. Het Werelderfgoedcomité besluit vervolgens in begin juli over dit advies.

Uitgelicht

Romeinse Limes internationaal

De Romeinse Limes doorsnijdt veel meer landen dan alleen Nederland.  In totaal was de grens 2000 jaar geleden bijna 6000 kilometer lang en omvatte het gebied rond de Middellandse Zee. Lees verder…

Meerwaarde van werelderfgoed

De Werelderfgoedstatus biedt wereldwijde erkenning en het is een blijk van waardering voor de manier waarop bewoners en gebruikers tot op de dag van vandaag met een object, plek of gebied zijn omgegaan. Lees verder…

Veldbezoek nominatiedossier

Van 14 tot en met 25 september 2020 heeft de technische evaluatie van het nominatiedossier van de Neder-Germaanse Limes plaatsgevonden. Lees verder…

Romeinse Limes voor publiek

De Romeinse Limes is weliswaar het grootste archeologische monument van Nederland, maar niet iedereen is hier van op de hoogte. Dat is niet verwonderlijk, want diep verscholen in de grond geeft de oude rijksgrens zijn geheimen niet gemakkelijk prijs. Lees verder…

logo Provincie Gelderland