Ga naar inhoud

Drie succesvolle Kennisdagen Limes

| Redactie

Ruim 125 Limesvrijwilligers namen in oktober deel aan de drie Kennisdagen Limes, georganiseerd door Romeinse Limes Nederland samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland, Landschap Erfgoed Utrecht en Erfgoed Gelderland. De dagen stonden in het teken van kennisvermeerdering, netwerken én zelf actief aan de slag te gaan. Vooral vrijwilligers en medewerkers van (bezoek)locaties en musea langs de Limes, (stads)gidsen en rondleiders die de Limes in hun verhaal meenemen en leden van historische verenigingen waren uitgenodigd.

Het ochtendprogramma bestond telkens uit drie lezingen: Marjolein Woltering van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed sprak over het UNESCO Werelderfgoed. Waarom is de Limes Werelderfgoed geworden, hoe ging dat in zijn werk en wat betekent dat voor de Limes? Daarna volgde een spreker die specifiek de Limes, zowel in nationaal als in internationaal perspectief, onder de loep nam. Tom Hazenberg (Zuid-Holland), Erik Graafstal (Utrecht) en Martijn Defilet (Gelderland) namen dit ieder op hun eigen wijze voor hun rekening, waarbij alle drie de sprekers nog diverse vragen op zich kregen afgevuurd. Catherine Visser lichtte vervolgens het Interpretatiekader toe vanuit haar lidmaatschap van het Kwaliteitsteam Nederlandse Limes Samenwerking. Voor de Limes is al enige jaren een zogenaamd Interpretatiekader beschikbaar: een verhaallijn waaraan iedere locatie zijn of haar eigen verhaal kan koppelen. Op dit moment wordt een nieuw Interpretatiekader voorbereid, in samenwerking met onze Duitse partners. Vooral het voorbeeld waarin Catherine een gevonden leren schoen op heel uiteenlopende manieren in een verhaallijn wist te passen, riep vele enthousiaste reacties op.

Na de lunch, waarin telkens druk bijgepraat en kennisgemaakt werd, gingen de deelnemers zelf aan de slag. Workshopleiders Willeke en Carolien Guelen gaven eerst inzicht in de manier waarop zij de samenstelling van de boekjes Het Verhaal van de Romeinen in Gelderland, resp. Zuid-Holland hadden aangepakt. Op basis van favoriete voorwerpen die al bij de aanmelding doorgegeven waren, gingen de deelnemers vervolgens aan de slag met het creëren van een eigen verhaal rondom die voorwerpen. Daarbij moest samengewerkt worden met mensen die van een andere locatie waren en dus soms een andere kijk op het verhaal hadden. Het leverde levendige gesprekken en veel inspiratie!

Na afloop bespraken Willeke en Carolien de bijdragen van de diverse groepjes. Napraten gebeurde onder het genot van een drankje. In Zuid-Holland waren de deelnemers te gast van de Provincie Zuid-Holland; de bijeenkomst vond plaats in het Provinciehuis in Den Haag. In Utrecht kwamen we bijeen bij het Waterliniemuseum en kon de Romeinse opstelling aldaar nog bezocht worden. In Gelderland waren we te gast bij Erfgoed Gelderland in Arnhem.  

De gezamenlijke erfgoedhuizen zullen ook in 2024 weer dergelijke kennis- en netwerkbijeenkomsten organiseren.

Verslagen van de Kennisdag Limes verschenen ook in Gelderland en Zuid-Holland.