Ga naar inhoud

Werkgroep Bescherming opgericht

| Redactie

De kernwaarde van de Neder-Germaanse Limes zijn de archeologische resten in de ondergrond. Die resten dragen de geschiedenis van het Romeinse grenssysteem met castella, wegen, schepen en grafvelden. Maar die resten zijn ook kwetsbaar omdat ze grotendeels bestaan uit grondsporen en vondstlagen met organisch materiaal zoals hout, leer en zaden. Gemeente, de provincies en de rijksoverheid beschermen dit archeologische erfgoed met hun beleid.

De Nederlandse Limes Samenwerking (NLS) heeft de Werkgroep Bescherming opgericht waarin deze overheden samen met andere specialisten de conditie van de Neder-Germaanse Limes kunnen monitoren. Ook biedt deze werkgroep de ruimte om beleid op elkaar af te stemmen, ervaringen uit te wisselen en actuele ontwikkelingen te bespreken. In de WG Bescherming komen de archeologen van de drie limes-provincies samen met de specialist van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Senior-Archeoloog van de NLS. De WG Bescherming zal intensief samenwerken met de vertegenwoordigers van de gemeenten, die een vergelijkbaar overleg kennen in de provinciale Limesclusters.

Meer informatie / contact: tom.hazenberg@limessamenwerking.nl