romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

INHOUD

“In uw brief van 4 oktober 2014 vroeg u het College van Rijksadviseurs (CRa) — in de persoon van de Rijksadviseur voor Landschap en Water — om reflectie op de recente inspanningen vanwege het programma Limes Publieksbereik en om advies over het vervolg in de komende provinciale bestuursperiode, in het licht van de voorbereidingen van de Nederlandse nominatie van de Limes als UNESCO-Werelderfgoed. Met u zijn we van mening dat het goed is om de twee sporen die in het kader van de Nederlandse Limes Samenwerking op gang zijn gebracht met elkaar in verband te brengen. (…)”