Ga naar inhoud

Publieksbereik

Om de Limes onder de aandacht van het publiek te brengen, zijn inmiddels een aantal hulpmiddelen ontwikkeld. Deze producten zijn bedoeld als ondersteuning van het verhaal van de Neder-Germaanse Limes als geheel, maar ook voor de afzonderlijke locaties langs de Limes. Producten zijn te bestellen door een mailtje te sturen aan info@romeinselimes.nl. Levering is op basis van beschikbaarheid.

Een handvat voor tekstschrijvers en anderen die het verhaal van de Limes willen vertellen, is hier te downloaden. Hierin vind je nuttige documenten en verwijzingen, en tevens een aantal eye-openers en feiten over de Limes in Nederland.

De logo's van de Neder-Germaanse Limes zijn hieronder te downloaden. Voor een UNESCO-logo kunt u zich richten tot info@limessamenwerking.nl.

Leverbaar

 

Voor meer documenten, zie hieronder. Het Interpretatiekader vindt u in de sectie Kwaliteit en presentatie van deze bibliotheek. Over enige tijd volgen hier ook handige teksten en factsheets rondom de Limes.