Ga naar inhoud

Kaarten

De Neder-Germaanse Limes loopt dwars door Nederland, van Katwijk aan Zee tot de grens bij Tolkamer. Daarna vervolgt hij zijn weg Duitsland in.

Je kunt deze kaarten vrij van rechten in diverse formaten downloaden. Er is bovendien een versie van de gehele Neder-Germaanse Limes, met ook het Duitse deel erbij.

Download hier de Limeskaarten.

De kaart van de Cross Culture Timeline (CCT) presenteert door middel van informatieve teksten en afbeeldingen archeologische overblijfselen uit de periode 50 v. Chr. tot 500 n. Chr. en biedt zo inzage in de bewogen geschiedenis van de Neder-Germaanse Limes. Ontdek legerplaatsen, steden en dorpen en cultplaatsen, die binnen de thema’s Verhalen en historische gebeurtenissen met elkaar verbonden zijn. De kaart is ontwikkeld door onze Duitse partners in de Limes.

Ga naar de Cross Culture Timeline

Een mooie website om de Neder-Germaanse Limes als onderdeel van het Romeinse Rijk te bekijken is verder nog vici.org.