Ga naar inhoud

UNESCO WERELDERFGOED

Dwars door Nederland liep tweeduizend jaar geleden, langs de Rijn, de noordelijke grens van het Romeinse Rijk: de Limes. De Romeinen bouwden er wachtposten, forten en legerplaatsen. Ook legden zij wegen, kanalen en havens aan. In het grensgebied ontstonden dorpen waar ambachtslieden, handelaren en gezinnen van soldaten woonden. De waardevolle archeologische resten die van die Romeinse aanwezigheid in de bodem bewaard bleven, vormen samen het grootste archeologische monument van Nederland. Dit monument, de Neder-Germaanse Limes, kreeg op 27 juli 2021 de status van UNESCO Werelderfgoed. Het is een wereldwijde erkenning van de unieke en universele waarde van dit deel van de Limes, in Nederland vertegenwoordigd door in totaal 19 archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd, verspreid over 12 gemeenten in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

De Neder-Germaanse Limes staat sinds juli 2021 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Dit is een lijst met objecten, plekken of gebieden met natuurlijke of cultuurhistorische waarden die uniek zijn in de wereld. De toekenning van een Werelderfgoedstatus betekent de erkenning van deze unieke waarden. Wereldberoemde voorbeelden van sites op de Werelderfgoedlijst zijn de piramides van Egypte, de Grote Muur in China, de Taj Mahal in India en het Grote Barrière rif in Australië. Landen die het Werelderfgoedverdrag hebben ondertekend mogen bijzondere plekken voordragen voor de Werelderfgoedlijst.

Ook in Nederland zijn diverse plekken die UNESCO Werelderfgoed zijn. Naast de Neder-Germaanse Limes zijn dat onder andere de Van Nellefabriek, de grachtengordel in Amsterdam,  droogmakerij De Beemster, de molens in Kinderdijk, het Rietveld-Schröderhuis, Schokland, de Stelling van Amsterdam, de Waddenzee en het Ir. D.F. Woudagemaal.

UNESCO meerwaarde

De Werelderfgoedstatus biedt wereldwijde erkenning en het is een blijk van waardering voor de manier waarop bewoners en gebruikers tot op de dag van vandaag met een object, plek of gebied zijn omgegaan. Plaatsing op de Werelderfgoedlijst biedt ook sociaal en economische kansen. Het Werelderfgoedlabel kan worden gebruikt als marketinginstrument en is een uniek middel om bijzondere plekken te profileren en onder de aandacht te brengen van  bezoekers. Om die kansen te benutten is het belangrijk te investeren in projecten en activiteiten die het erfgoed toegankelijk maken voor een groter publiek.

Bezoek de Limes