Ga naar inhoud

Stimuleringsregeling Beleefbaarheid Limes

Het maximale bedrag van € 30.000 is inmiddels dankzij diverse aanvragen bereikt. Het is voor 2024 niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. Wij houden u op de hoogte van eventuele herhaling van de regeling in volgende jaren.

In 2024 stelt de Nederlandse Limes Samenwerking € 30.000 beschikbaar voor projecten ter bevordering van de beleefbaarheid van de Limes in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Vanaf 1 maart tot 1 november 2024 kunnen kleine organisaties en organisaties die voor een deel op vrijwilligers steunen een aanvraag indienen.

Voor wie?

Vooral de kleinere locaties en organisaties langs de Limes zijn de doelgroep van deze regeling. Aanvragen door samenwerkende organisaties zijn ook mogelijk.

Welke projecten?

Projecten met een duurzaam karakter en een sterke band met het Limes-verhaal maken de meeste kans op een bijdrage. Het stimuleren van publieksbetrokkenheid is daarnaast ook belangrijk.  

Voorbeelden: 

 • Kleinschalige activiteiten als lezingen, workshops
 • Versterken van de digitale aanwezigheid
 • Uitbrengen van een publicatie
 • Verbetering van de fysieke toegankelijkheid
 • Materiaal om het terrein te onderhouden
 • Ontwikkeling van educatief materiaal

Aanvragen

Aanvragen kunnen doorlopend gedaan worden tussen 1 maart en 1 november 2024. De aanvraag wordt beoordeeld door de erfgoedhuizen in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

Na het indienen van de aanvraag ontvang je een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar binnen 1 maand een definitief besluit te nemen. Na goedkeuring volgt een toekenningsbrief, na afwijzing een bericht met de redenen van afwijzing.  

Het toegekende bedrag wordt op basis van de aanvraag en na het versturen van de toekenningsbrief automatisch overgemaakt. Bij de aanvraag word je ook gevraagd een begroting mee te sturen. Zonder deze begroting kan de aanvraag niet ingestuurd worden.

Voorwaarden

 • Het project draagt bij aan de beleefbaarheid van - en verbinding met - de Neder-Germaanse Limes.
 • De aanvrager is gevestigd in een van de drie Limesprovincies: Zuid-Holland, Utrecht of Gelderland.
 • De uitvoering van het project vindt plaats in een van de drie Limesprovincies.
 • De financiële bijdrage is gebaseerd op de reële externe kosten inclusief btw (materiaal en de inhuur van externe partijen) tot een bijdrage van maximaal € 3.000. Eigen organisatiekosten of vrijwilligersuren worden niet vergoed.
 • Projectkosten worden indien nodig tot 100% vergoed (tot een maximum van 3.000 euro inclusief btw).
 • Bij de toewijzing van het beschikbare budget wordt gestreefd naar geografische spreiding van de projecten.
 • Beoordeling van de aanvraag gebeurt in volgorde van ontvangst, dus: wie het eerst komt, die het eerst maalt!
 • Binnen 1 maand na realisatie van het project dient een kort verslag (max. 500 woorden) aangeleverd te worden bij Mariëlla Beukers, coördinator Publieksbereik en Participatie van de Nederlandse Limes Samenwerking. Voeg hieraan rechtenvrij beeldmateriaal toe. Dit wordt geplaatst op limeswerelderfgoed.nl , ter inspiratie voor andere organisaties.

Het maximale bedrag van € 30.000 is inmiddels dankzij diverse aanvragen bereikt. Het is voor 2024 niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. Wij houden u op de hoogte van eventuele herhaling van de regeling in volgende jaren.